L.G.A.M VAN VUGT – NO TITLE

90,00

By L.G.A.M. van Vugt, 1982

Collection Rotterdam, unframed

Sizes: 58 x 93 cm